Dagsordner og referater for hovedforeningen

Dato      

08.05.2018       Kort referat fra generalforsamlingen

08.05.2018       Dagsorden incl. regnskab for generalforsamlingen

09.05.2017       Kort referat fra generalforsamlingen

09.05.2017       Dagsorden incl. regnskab for generalforsamlingen

10.05.2016       Kort referat fra generalforsamlingen

10.05.2016       Dagsorden incl. regnskab for generalforsamlingen

12.05 2015       Kort referat fra generalforsamlingen

12.05 2015       Dagsorden incl. regnskab for generalforsamlingen

13.05 2014       Kort referat fra generalforsamlingen

13.05 2014       Dagsorden incl. regnskab for generalforsamlingen