Telefon: 96 32 17 00

Boligforeningen af 1944

Bliv medlem

Bliv medlem og optjen anciennitet

Udfyld nedenstående ansøgning og du vil herefter modtage et girokort pr. mail af

boligforeningen til indbetaling af et medlemsgebyr.

Efter boligforeningen har modtaget din indbetaling af medlemsgebyret, så bliver du

opnoteret på ventelisten. Du får umiddelbart herefter tilsendt dit boligbevis via mail.

Boligbeviset koster ved oprettelsen kr. 150,00 inkl. opnotering på ventelisten indtil

udgangen af kalenderåret.

Der opkræves herefter et årligt ajourføringsgebyr på kr. 75,00.

Hvis ikke dette ajourføringsgebyr bliver indbetalt rettidigt, bliver der udsendt en

betalingspåmindelse. Ved fortsat manglende betaling, vil opnoteringen ikke længere

være gyldig, og du slettes af ventelisten.

Ændring af status fra bero til aktiv søgende er gratis.

Du bedes huske at svare på tilbudsbrevene. Såfremt du har modtaget 3 boligtilbud,

uden at svare på dem, bliver du automatisk sat i bero, indtil vi hører fra dig igen.

Du er altid velkommen til at kontakte vort kontor telefonisk eller ved personlig

henvendelse i ekspeditionstiden – det anførte opnoteringsnummer bedes oplyst ved

henvendelse.

Vigtigt:

– Du skal være fyldt 15 år for at blive medlem af boligforeningen.

– Opskrivningen er personlig og kan ikke overdrages til andre.

– Hvis du skifter adresse, skal du underrette boligforeningen således, at du kan mod-

  tage din opkrævning på det årlige ajourføringsgebyr, som pt. udsendes via Post

  Nord.

Når du modtager tilbud via mail, så har du selv ansvaret for at:

– Der er plads i din indbakke

– Spamfilter ikke blokerer for mails

– Din mail er korrekt osv.